صفحه اصلي > خدمات الکترونیک دانشگاه > خدمات وزارت بهداشت 
خدمات وزارت بهداشت
 
ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت ها شناسه زیر خدمت لینک دسترسی
1 نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت(16021012000) 1- نظارت بر ادارات بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16031012100 http://medcare.behdasht.gov.ir/
2-نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101 http://medcare.behdasht.gov.ir/
3-بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102 http://medcare.behdasht.gov.ir/
4- رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 http://crm.1590.ir/
5- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمد سازی ارزیابان کشوری 18051012104 http://behdasht.gov.ir/
6- اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105 http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0
2 صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت(16021013000) 1- صدور پروانه موسسات پزشکی 16021013100 http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
2- تمدید پروانه موسسات پزشکی 16021013101 http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
3- ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی 16021013102 http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
4-اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی 16021013103 http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
5-لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم 16021013104 http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
3 توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه (16031014000) 1-تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 18041014100 http://medcare.behdasht.gov.ir/
2- صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101 http://medcare.behdasht.gov.ir/
3- صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان 16031014102 http://medcare.behdasht.gov.ir/
4-صدور گواهی معافیت 11021014103 http://medcare.behdasht.gov.ir/
4 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)   18081015000 http://behdasht.gov.ir/
5 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت(16041016000)   16041016000  
6 صدور کارت بهداشت(16041017000)   16041017000 http://behdasht.gov.ir/
7 نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000) 1- صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100 http://behdasht.gov.ir/
2-صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سم پاشی 13011018101 http://behdasht.gov.ir/
8 ثبت گواهی ولادت و مرگ(10031019000)   10031019000  
9 خدمات پزشک خانواده (16021020000)   16021020000 http://medcare.behdasht.gov.ir/
10 ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد(16041021000)   16041021000 http://medcare.behdasht.gov.ir/
11 تدوین استانداردها و کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت (16061022000)   16061022000  
12 ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)   18041023000 http://medcare.behdasht.gov.ir/
13 آموزش مستمر جامعه پشکی (18051024000)   18051024000  
14 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیاردانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)   18041025000  

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
20044120 : کل بازدید 959 : بازدید امروز 0.36 : زمان بارگزاری صفحه 2431 : بازدید این صفحه 17 : بازدیدکنندگان آنلاين