صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:مركز بهداشت سمنان – گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها
روز ملي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان

آگاهي و همكاري مهمترين عامل پيشگيري از بيماريهاي قابل انتقال دام به انسان

آگاهي و همكاري مهمترين عامل پيشگيري از بيماريهاي قابل انتقال دام به انسان

سيزدهم تير ماه براي اولين بار در سال 1383 به عنوان روز ملي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان تعيين شده و در تقويم ملي ثبت گرديده است . لذا هر ساله به مناسبت اين روز تلاش مي شود تا بر دانش وآگاهي عموم مردم ومسئولين در خصوص اين بيماريها افزوده شود .

همان طوري كه مستحضريد با وجود پيشرفتها و تحولات تكنولوژي ، اقتصادي و اجتماعي درقرن حاضر ،‌هنوز عوامل بيماري زا با مخازن حيواني كه موجب بروز بسياري از بيماريهاي عفوني مي گردد، جوامع بشري را به صورت جدي تهديد مي كنند . بيماريهاي مثل جنون گاوي صدمات بسياري به اقتصاد كشورهاي غربي به ويژه انگلستان وارد آورد و اين روند اكنون نيز ادامه دارد . گسترش بيماري تب دره ريفت از منطقه بومي خود در افريقا به ساير نقاط جهان از جمله آسيا و ظهور بيماري هاي جديدي مانند سارس و ابولا سويه هاي جديد انفلوانزاي پرندگان ، ‌باعث گرديد تا توجهات جهاني به بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان معطوف گردد.

در ايران هر چند تاكنون بسياري از بيماريهاي مشترك گزارش نگرديد اما دلايل متعدد همچون نبود ساماندهي درست بهداشتي و دامپزشكي در كشورهاي همجوار و ... باعث شده است تا تلاش چند ساله دست اندركاران بهداشتي در زمينه مهار بيماريهاي مشترك با موفقيت كامل همراه نباشد .

اكنون بيماريهايي همچون هاري ، سالك ، تب مالت ،‌تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ، ‌سياه زخم و ... علاوه بر ايجاد تلفات انساني و حيواني و مسايل و مشكلات اجتماعي مهار اين بيماريها ، هر ساله هزينه سنگين چند ميليارد توماني بر دوش بودجه كشور تحميل مي كند و با وجود چنين هزينه هايي هنوز اين بيماريها در رأس معضلات بهداشتي بسياري از استانهاي كشور قراردارند .

عليرغم تصور برخي از صاحب نظران مبني بر اينكه بيماريهاي عفوني واگير مهار شده اند و مشكل چنداني براي سيستم بهداشتي و سلامت مردم به حساب نمي آيد ملاحظه مي شود كه بيماريهاي نوپديد و بازپديد و برخي از بيماريهاي قابل انتقال كه قبلاً به صورت ايزوله به مناطق خاصي از كشور محدود مي شدند ،‌به صورت قابل توجهي در حال ظهور و گسترش هستند ،‌ ليشمانيوز جلدي از جمله از اين بيماريهاست كه در سالهاي اخير به بسياري از مناطق كشور از جمله به استان ما ورود پيدا كرده وبا توجه به اینکه ریشه کنی این بیماری تاکنون در هیچکدام از مناطق دنیا تجربه نشده است .لذا ورود این بیماری به یک منطقه به معنی حضور دائمی آن بیماری برای آن منطقه تلقی می شود وکلیه اقدامات اجرایی فقط می توانند در جهت جلوگیری از گسترش جفرافیای آن بیماری وکم کردن تعداد مبتلایان  باشد. 

تب خونريزي دهنده كريمه كنگو  كه طي سالهاي متمادي به صورت خاموش در كشور وجود داشت طي چند سال گذشته بسياري از استانهاي كشور را درگير نموده و مسائل و مشكلات اجتماعي و اقتصادي زيادي ايجاد كرد وهرساله باعث مواردي تلفات جاني نيز مي گردد.

بيماري هاي نظير سارس و آنفلونزاي پرندگان از جمله بيماريهاي زئونوز هستند كه در طي چند سال اخير جامعه را دچار استرس و سيستم بهداشتي كشور را دچار مشكلات عديده اي نمودند . خطرات جاري ترويسم حياتي يا بيوترويسم كه نگراني هاي فراواني در ميان بسياري از كشورها بخصوص در مناطق خاصي از جهان پديد آورد عوامل ميكروبي آن عمدتاً از گروه بيماريهاي زئونوز مي باشند .

موارد زير تأكيدي است بر اهميت بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان :

1 –از ميان 1709 عامل بيماري زا ، 832 عامل (49 درصد ) از حيوانات به انسان منتقل مي شود .

2 –از ميان 156 بيماري نوپديد شناخته شده در انسان ،‌ 114 مورد آنان (73%) از حيوانات به انسان منتقل مي شود.

 3 –منشأ بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان ، حيات وحش مي باشند كه كنترل بيماري در حيات وحش بسيار مشكل است .

 4- اثرات سوء‌بين المللي و ضرر و زيان اقتصادي قابل توجه : به عنوان مثال جنون گاوي درانگلستان موجب معدوم شدن بيش از 4 ميليون رأس گاو گرديد.

5 -  وجود مخازن متعدد در حيوانات و وجود بند پايان ناقل براي برخي از آنها كنترل اين بيماريها را مشكل مي سازد.

6 –توانايي انتقال تعدادي از اين بيمارها از انسان به انسان (مثل سالمونلا ،‌CCHFو... ) و يا از انسان به حيوان (تب دره ريفت ، ‌تب خونريزي دهنده ويروسي و ... ).

 7–احتمال باز پديد شدن ( طاعون ،‌بيماريهاي ريكتزيايي ،‌ مشمشمه و .... )

 8–مقاوم شدن برخي از عوامل بيماري زا قابل انتقال بين حيوان و انسان به آنتي بيوتيكها (سالمونلا و ... )

9- كنترل اين بيماري ها مستلزم كنترل آنها در حيوانات است كه فعاليت ساير سازمانها جهت كنترل آنها را طلب مي كند ( سازمان دامپزشكي ،‌حفاظت محيط زيست ، وزارت كشور ،‌نيروي انتظامي ، شهرداري و ... )

10–احتمال انتقال در مراكز درماني و بيمارستانها ( هاري –تب خونريزي دهنده ويروسي  و ... )

 11–مرگ و مير قابل توجه در برخي بيمايهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان ، (هاري ،‌جنون گاوي ، پنوموني و مننژيت سياه زخمي ،‌هرپس ميموني ،‌مننژيت طاعوني و ... )

 12–ايجاد رعب و وحشت در گروه پزشكي و جامعه (هاري ،‌طاعون ،‌CCHFابولاو... )

13–استفاده از عوامل قابل انتقال بين حيوان و انسان در بيوترويسم (سياه زخم ،‌تب هاي خونريزي دهنده ويروسي ،‌ طاعون و ...)

 با توجه اينكه مواردي از اين بيماريها ازجمله بيماري سالك جلدي ،حيوان گزيدگي وهاري،تب مالت، سياه زخم،تب خونريزي دهنده كريمه كنگو(CCHF) وكيست هيداتيك را به صورت بومي در استان سمنان داريم و به عنوان مشكل بهداشتي مطرح است وهرساله وقت ،هزينه و نيروي زيادي براي پيشگيري ،كنترل ومراقبت آنها صرف مي شود و با عنايت به موارد فوق بيش از هر زماني وقت آن رسيده است كه در زمينه مهار بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان گامهاي راهبردي، موثر،دقيق وجدي برداشته شود.

ترديدي نيست كه مهار بيماريهاي قابل انتقال بين انسان وحيوان تنها با همدلي و همكار ي مستمر و هر چه بيشتر و دقيق تر ادارات ، سازمانها و ارگانهاي ذيربط در بخشهاي مختلف توسعه و كسب آگاهي عموم مردم ومسئولين از راه هاي انتقال و راه هاي پيشگيري اين بيماريها امكان پذير است و در اين راستا عليرغم مشكلات موجود ، اميد است بتوانيم با استعانت از خدواند متعال و با تلاش ستايش آميز و پيوسته ،‌در راه نيل به ارتقاء كيفي مهار بيماريها قابل انتقال بين حيوان و انسان و اعتلاي دانش پزشكي و دامپزشكي و آگاهي هاي آحاد مردم جامعه گام مؤثري برداريم .

 

مركز بهداشت سمنان – گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري ها

 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22295708 : کل بازدید 13517 : بازدید امروز 1.52 : زمان بارگزاری صفحه 71443 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين